„Začátkem letošního roku získal tento projekt 55 milionů korun z Národního plánu obnovy ze zdroje určeného na rozvoj regionálních kulturně kreativních center. Dalších 24 milionů máme na archeologickou expozici zajištěnou z individuální výzvy IROP2. O 180 milionů korun se revitalizace Vrbenského kasáren úspěšně ucházela z IROP2 v rámci výzvy pro ITI Hradecko-pardubickou aglomeraci.

Aktuálně schválená dotace 245 milionů korun na záchranu brownfieldů z Národního programu obnovy je poslední ze skládačky evropských dotačních programů, ze kterých jsme se o financování záměru ucházeli,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová za gesci kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Předpokládaný rozpočet? 800 milionů korun

Pro zahájení prací bude zásadní cena vzešlá z veřejných zakázek na dodavatele projektu. Aktuálně je vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací s předpokládanou hodnotou cca 422 milionů korun bez DPH. Jak dále uvádí kraj, v dalších fázích by se pak vybírali dodavatelé, kteří budou realizovat zejména přírodovědeckou a archeologickou expozici a dodávat interiéry a vybavení objektu.

Vrbenského kasárna chátrají v centru Hradce Králové už od devadesátých let.
Proměna Vrbenského kasáren se přiblížila. Zchátralý areál je nově v rukou kraje

„Celkový předpokládaný rozpočet tohoto strategického záměru je ve výši 800 milionů korun. Vlastní stavební práce by se měly rozběhnout v první polovině roku 2024 a podle dotačních pravidel musí skončit v roce 2025. Expozice pak budeme realizovat v letech 2026 až 2027,“ doplnila Berdychová.

Inspirace z Vídně

Bývalá kasárna se mají proměnit v moderní kulturně kreativní a výstavní centrum, které oživí celou městskou část středu města Hradec Králové. Z Vrbenského kasáren se stane moderní muzejní pracoviště, jehož tematické těžiště budou tvořit veřejnosti přístupné expozice přírody a člověka a navazující provoz kulturního a kreativního centra pod správou a odborným vedením krajské příspěvkové organizace Muzea východních Čech.

Vrbenského kasárna jsou pojmenována po Bohuslavu Vrbenském, prvním československém ministru výživy lidu. Až do roku 2018 sloužila armádě ČR. /Zdroj: mapy.cz/

„Oživením Vrbenského kasáren bychom chtěli udělat další krok ke vzniku podobného areálu, jaký má například Vídeň v podobě tamního MuzeumsQuartieru. Ten by měl poskytnout možnost kulturního vyžití nejširší veřejnosti. Obsahově by se měl mimo jiné dotýkat témat pevnostní historie či prezentovat rozmanitost přírodního a historického dědictví kraje. Ve Vrbenského kasárnách vznikne zážitkové centrum pro veřejnost postavené na moderních expozicích přírody a starších dějin člověka, průkopnické nadregionální kreativní centrum pro rozvoj a modernizaci muzeí a pro jejich spolupráci se školami a médii a konečně také krajské centrum pro digitalizaci kulturního dědictví kraje,“ popsal záměry ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich. 

S využitím tiskové zprávy

Podpora pro Vrbenského kasárna:

Národní program obnovy, revitalizace bronwfieldů 245 milionů korun

IROP2 (ITI Hradecko-pardubická aglomerace) 180 milionů korun

Národní program obnovy, rozvoj regionálních kulturně kreativních center 55 milionů korun

IROP2 24 milionů korun