„Podpořili jsme subjekty, které na území našeho města provozují například pečovatelské služby, služby denního stacionáře nebo odlehčovací službu. Souhlasili jsme s podporou pro osm sociálních organizací. Nejvyšší částku ve výši 662 tisíc korun jsme schválili pro Centrum sociální pomoci a služeb, které zajišťuje pečovatelskou službu,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek (ODS). Město už v loňském prosinci schválilo dotace pro sociální služby v prvním kole, vyplaceno doposud bylo kolem 40 milionů korun. „Stále pokračujeme ve výrazném navyšování financí do sociálních služeb, jelikož se jedná o oblast, ve které náklady výrazně převyšují příjem. Vedle příjmu od klientů jsou tyto služby financované z rozpočtu města, dalšími zdroji jsou pak státní a krajský rozpočet,“ doplňuje primátor.

V rámci podpory sociální oblasti město také v loňském roce zahájilo výstavbu nové budovy odlehčovací služby v Honkově ulici, která v příštím roce zahájí svůj provoz. Hradec navíc v loňském roce získal titul Obec přátelská seniorům a díky mimořádné dotaci navazující na toto vítězství mohlo město do přírody pořídit nové cvičební prvky pro seniory nebo pro ně realizovat výtvarné a umělecké kroužky.