Česká města se snaží jít s tímto trendem. Například v Hradci Králové se poslední dobou na vozovkách objevují nové cyklistické prvky pro vyznavače bicyklů.

„Není to jen o podpoře samotné cyklistiky, ale také o vyváženosti dopravy ve městě jako takové. Důležitým aspektem je rovněž vytváření veřejných prostor vhodně řešených pro život ve městě. Zejména v urbanisticky exponovaných částech města by se měl posílit význam pěší, cyklistické a dle možností i hromadné dopravy,“ řekl Deníku hradecký cyklokoordinátor Karel Šimonek z Magistrátu města Hradec Králové.

Město chce začít diskuzi mezi občany

V průzkumech spokojenosti se občané Hradce Králové nejčastěji vyjadřují právě k cyklodopravě. Pokud by mohli rozdělovat městské peníze, jejich velká část by připadla právě na tuto problematiku.

Hodně se nyní diskutuje o cyklostezce v ulici Na Drahách. Tam se v květnu na jedné straně objevilo nové značení pro cyklisty, které vyvolalo nejen nadšení, ale i vlnu opačných reakcí převážně místních lidí. Město se tak před původně plánovaným vyznačením cyklistického pruhu i na druhé straně vozovky rozhodlo nechat na svých internetových stránkách hlasovat občany. „Byli bychom rádi, kdyby nám lidé více psali své podněty, protože místní znalosti jsou pro nás velice důležité. Samozřejmě se nebráníme ani kritice,“ uvedl Karel Šimonek s tím, že anketa běží od poloviny srpna a bude uzavřena 30. září.

Město by v následujících měsících mělo spustit na svých webových stránkách novou sekci, která by se věnovala cyklistické dopravě. „Měla by poskytovat občanům základní informace o chystaných dopravních opatřeních ve městě a vysvětlovat, jak se na nich chovat, protože někteří lidé se s nimi setkávají poprvé. Zároveň bychom rádi diskuzi o cyklodopravě ve městě přenesli z hospod na internet,“ upřesnil Zbyněk Sperat, člen pracovního týmu národního cyklokoordinátora.

Přibude příjemnější prostor pro život

Nové úpravy se připravují například v ulici Buzulucká nebo Pouchovská. Z dlouhodobějšího výhledu se připravují plány, jak by mohlo město z hlediska cyklodopravy vypadat za deset či patnáct let.

Cílem je budovat více sdílených prostorů, jako jsou pěší zóny s povoleným vjezdem pro cyklisty nebo obytné zóny, a při řešení uličního prostoru více zohlednit to, aby město bylo především příjemné pro život a ne pouze podřízené dopravě. Samozřejmě to přináší i nutnost řešit související otázky týkající se zejména obsluhy a parkování.

Rada města Hradce Králové před časem schválila tzv. Uherskohradišťskou chartu, která sdružuje města se zájmem vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy. Smyslem není, aby ji podepsalo co nejvíce měst, ale její přínos je především v propojení těch, kteří se hlásí k aktivní podpoře cyklistické dopravy, a motivovat je ke konkrétním krokům. V případě Hradce Králové je to například posílení koncepčního plánování a vytvoření pozice cyklistického koordinátora, který má zájmy cyklistů v rámci rozvoje města hájit.