Hradec Králové – Dopravní podnik v Hradci Králové chystá několik investičních projektů na kalendářní rok 2011. Rozhodující finanční akcí je nákup vozového parku za stošedesát šest milionů sto osmdesát osm tisíc korun. ,,Akce podléhá dlouhodobému plánu. Roku 1996 jsme rozhodli o nákupu výhradně nízkopodlažních vozidel. Letos proběhne masivní obnova vozového parku trolejbusů. Bude dodáno sedmnáct vozů. Z toho jedenáct kloubových a šest z kategorie sólo, dvanácti metrových tak, abychom v příštím roce pořídili dalších dvanáct šesti metrových. Následně ještě poslední dva kloubové vozy,'' dodal Vladimír Pejřil, náměstek Dopravního podniku. Tím dojde k obnově vozového parku trolejbusů.

,,Je to významná akce. Koncem března plánujeme větší prezentaci'', přiblížil Miloslav Kulich, ředitel dopravního podniku. Dlouhodobá koncepce nákupu vozů počítá také se zavedením nízkopodlažních vozů. ,,V současné době máme 132 vozidel, z toho 31 trolejbusů a 101 autobusů. Snažíme se nakupovat vozy nízkopodlažní. Máme i projekt, jak přejít na sto procentní nízko podlažnost,'' přiblížil Leo Sedláček z dopravního podniku.

Poměrně zásadní změnu chystá dopravní podnik také v oblasti informací. Až do nynějška totiž fungovaly staré informační tabule. První nová informační deska, ve zkušebním provozu, se již ve městě nachází. Jsou na ní uvedeny zevrubnější údaje o odjezdech a příjezdech městské dopravy. ,,Na frekventovaných místech ve městě nainstalujeme v blízké době pět dalších tabulí. Celková investice bude ve výši okolo šesti až sedmi set tisíc korun,'' řekl Pejřil.

(jo)