„Obzvlášť v dnešní době, kdy konání jakékoli volnočasové akce může ohrozit ze dne na den vyšší moc, to organizátoři nemají jednoduché. Město svoji podporu v těchto třech dotačních programech pro rok 2021 navýšilo o 1,5 milionu korun, navíc jsme vždy ochotni s pořadateli jednat o změnách termínů či dalších detailech akcí, pokud si to okolnosti vyžádají. Velmi si vážíme jejich často nezištné aktivity a věříme, že jejich iniciativu současná situace nijak dramaticky neohrozí. Každá akce, která rozšíří nabídku možností aktivního trávení volného času či kulturního obohacení v našem městě, je potřebná a vítaná,“ sdělil primátor města Alexandr Hrabálek.

Magistrát města Hradec Králové. Ilustrační fotografie.
Úřady mění otevírací dobu

Všechny žádosti o dotace v uvedených titulech bude město přijímat již pouze v elektronické podobě prostřednictvím dotačního portálu na internetových stránkách města, kde je žadatel vyplní a současně odešle. Žádosti bude možné v prvním kole v uvedených oblastech podávat od 9. do 25. listopadu. Důležitý je čas uzávěrky, kdy v poslední den lhůty bude žádosti možné podat pouze do 17 hodin. Další kolo podávání žádostí pak proběhne v březnu 2021 pro cestovní ruch a v dubnu 2021 pro sportovní a kulturní akce. Celková výše podpory města těmto menším akcím je pro rok 2021 plánována ve výši více než 5,6 milionu korun.