Město a společnost Hradecké služby plánují zvýšení počtu hnědých popelnic na bioodpad, který končí v kompostárně na letišti a nachází další využití.

„Díky vysokému zájmu obyvatel se daří plnit cíl stanovený pro oddělené shromažďování bioodpadů. Vloni jsme zaznamenali podněty k rozšíření sběrné sítě bioodpadu, takže letos by se jeho sběr mohl ještě zvýšit. Každopádně v oblasti bioodpadů je stále velký prostor pro jejich sběr například v sídlištní zástavbě,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města hradeckého magistrátu Karel Vít.