Návštěvníci budou mít také možnost setkat se osobně i s ředitelem a zdejšími pedagogy. Zároveň se budou konat individuální prohlídky prostor školy a výuky pro zájemce.

Biskupské gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání v osmiletém a čtyřletém studiu. Škola se letos chystá otevřít dvě třídy osmiletého gymnázia (60 žáků) a dvě třídy čtyřletého gymnázia (50 žáků).