Vášně kolem návratu semaforů k hradecké fakultní nemocnici rozvířilo na konci května zjištění Deníku, že hradecký magistrát nebyl několik měsíců sto odeslat důležitý dokument, který by konečně umožnil umístění signalizačního zařízení na frekventovanou silnici. Jednalo se o smlouvu na přípojku, kterou má zařídit ČEZ. Ta na stole magistrátních úředníků ležela od loňského podzimu. „Smlouvu jsme vypracovali 23. října roku 2019. Podepsanou jsme ji městu vrátili 12. listopadu. A až 4. března letošního roku, a to i poté, kdy jsme úředníky urgovali, nám byla teprve podepsaná vrácena zpět. Až nyní se tak pracuje na projektové dokumentaci,“ informovala na konci května mluvčí energetiků Šárka Lapáčková Beránková a dodala, že dle zaslané smlouvy má ČEZ 16 měsíců na to, aby smlouvu naplnil.

Liknavost magistrátních úředníků překvapila i samotného primátora. Ten již v minulosti predikoval návrat světelné signalizace celkem třikrát - nejdříve v polovině roku 2019, poté na jeho konci a naposledy v letošním roce. „Toto zjištění je velmi nepříjemné a budu chtít znát podrobnosti, proč k takovému zdržení došlo,“ nechal se po zjištění Deníku slyšet hradecký primátor.

Za průtahy mohou majetkové vztahy

A nakonec se viník našel. Nešlo však prý o žádného z magistrátních úředníků. Podle města jde v celé kauze o zdlouhavý povolovací proces, který je spojen s problémy kolem projektové přípravy. Ty jsou dle magistrátu způsobené především komplikovanými majetkovými vztahy.

Město chce totiž semafory umístit na silnici, která patří Královéhradeckému kraji a měly by sloužit fakultní nemocnici, kterou spravuje ministerstvo zdravotnictví. Státu patří zároveň některé pozemky v okolí křižovatky a komunikace, která vede od křižovatky do nemocnice. „To je hlavní kámen úrazu, že město pracuje na pozemcích, ke kterým nemá žádný vztah, a to je ten pravý důvod, proč vše tak dlouho trvá. S nemocnicí komunikujeme bez problémů, bohužel ale vše, co se týká jejích pozemků a budov, musí řešit ministerstvo zdravotnictví. I když první zdržení v řádu několika měsíců vzniklo hned na začátku, když rada města schválila smlouvu na zpracování projektové dokumentace v dubnu loňského roku, vybraná firma ji ale podepsala až po několika urgencích na konci července,“ vysvětluje nyní Alexandr Hrabálek a dodává, že projekt byl předán dle termínu ve smlouvě 1. října a po potřebném upřesnění byla 1. listopadu předána dokumentace k žádosti o společné povolení.

Na základě této dokumentace byl připraven podklad pro souhlas se stavbou na cizím pozemku. Poté byla podána i žádost na ČEZ o zřízení odběrného místa. „Vzhledem k tomu, že přípojka vede přes pozemky fakultní nemocnice, bylo nutné získat souhlas ke zřízení věcného břemene, který jsme od ministerstva zdravotnictví získali po urgenci až v únoru letošního roku, tedy po třech měsících,“ dodává primátor. Ještě v únoru tak mohla být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí se společností ČEZ o zřízení přípojného místa. „Na tento úkon má však společnost ČEZ 16 měsíců. Věřím ale, že se to podaří podstatně dříve. Z celé této geneze problému je zřejmé, že délka procesu získání příslušného povolení pro realizaci akce není způsobena postupem města, a to ani v oblasti samosprávy, ani v oblasti státní správy,“ zdůrazňuje primátor s tím, že v současné době se kompletují podklady nutné pro podání žádosti pro společné povolení.