„Předpokládali jsme, že ke schválení výběru správce stavby multifunkčního fotbalového stadionu dojde během dubna, což se podařilo. Znamená to tedy, že postupujeme v této věci podle plánu. Správce stavby bude provádět kontrolu zadávací dokumentace včetně požadavků města. Zároveň bude vykonávat činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti ochrany a zdraví při práci,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha (ODS). Nyní běží zákonná lhůta na podání námitek, poté bude možné podepsat s vysoutěženou firmou smlouvu.

Město i nadále pracuje také na zadávacích podmínkách samotné stavby stadionu. Vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby chce radnice do letních prázdnin. „Stále počítáme se stavbou metodou design and build a s vícekolovým zadávacím řízením, ve kterém budou dodavatelé nejprve podávat žádosti o účast, kterými prokáží splnění kvalifikace. Dále pak tito kvalifikovaní dodavatelé budou následně podávat předběžné nabídky, o kterých se může v rámci jednacího řízení s uveřejněním jednat. V závěru zadávacího řízení budou podávány konečné nabídky, na základě kterých bude vybrán dodavatel k uzavření smlouvy. Doufám, že pokud vše půjde podle našich předpokladů, tak začátkem června bychom mohli výběrové řízení vypisovat. Na termíny může mít vliv ale spousta věcí, v tuto chvíli i současná situace ohledně koronaviru,“ doplnil náměstek Bláha.

Rychlotesty v Domově U Biřičky v akci.
Testování pracovníků hradeckého domova důchodců vir neodhalilo