Nové pojmenování schválila rada města, připravovanou změnu ještě začátkem března projedná na svém zasedání zastupitelstvo.

„Jméno tohoto českého duchovního by mělo být v Hradci rozhodně k vidění. Věnoval se naplno rozvoji hradecké diecéze, a i přes životní komplikace se nevzdal svého poslání,“ řekl primátor Alexandr Hrabálek.