„Řada hradeckých projektů podpořených městskými dotacemi je s ohledem na současnou situaci v nejistotě. Proto jsme přijali záměry, jak se postavíme k akcím a aktivitám v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu, jež byly přerušeny, zrušeny nebo jsou přesouvány, a chceme tím alespoň částečně povzbudit organizátory, kterých si velmi vážíme,“ říká náměstkyně primátora pro oblast kultury Monika Štayrová.

Pořadatelům akcí z cyklů Calendarium Regina nebo Královéhradecká nábřeží při požadavku pořadatele na přesun akce zůstane zachována městská dotace.

Ilustrační foto.
Podnikatelé již mohou žádat o prominutí nájmů

V balíčku opatření, které navazují na program Antivirus, pak byly navíc schváleny ještě další tři principy týkající se dotací.

„V rámci celoroční činnosti zejména kulturních a sportovních spolků a organizací budeme dobu, kdy nemohly vykonávat plnohodnotnou činnost, tedy zkoušet, trénovat, účinkovat a soutěžit z důvodů opatření vlády a ministerstva zdravotnictví, uznávat jako dobu trvání činnosti s možností uplatit adekvátní vynaložené náklady při vyúčtování dotace. Vedle uvedené činnosti se toto týká obdobně také dlouhodobých projektů, včetně aktivit v cestovním ruchu. Stejně tak u zrušených akcí budeme při vyúčtování akceptovat odpovídající vynaložené náklady přímo související s projektem. Samozřejmě vše bude posuzováno případ od případu, a při zachování spoluúčasti příjemce dotace podle uzavřené smlouvy,“ doplňuje Štayrová.

Bílá věž v Hradci Králové.
Znovuotevření Bílé věže ozdobily fanfáry