Slavnostní události v listopadu 1945 předcházela dlouhá řada jednání čelních představitelů Univerzity Karlovy a tehdejší hradecké Okresní nemocnice na nejrůznějších úrovních. Hradecká fakulta, tehdy pobočka lékařské fakulty Univerzity Karlovy, se stala první nově založenou vysokou školu po druhé světové válce.

„Dokázali jsme se v průběhu let zařadit mezi moderní výukové a vědecké instituce, jsme nedílnou a pevnou součástí Univerzity Karlovy, samozřejmě se specifickou svébytností a samostatností,“ uvedl děkan Lékařské fakulty prof. Jiří Manďák.

Tradiční způsob oslavy výročí z důvodů trvajících protiepidemiologických opatření není možný, a proto musí postačit virtuální prostor. Základem prezentací oslav zůstanou webové stránky, facebook a instagram fakulty.