„Naši dobrovolníci by měli vypomoci formou základního zdravotního dozoru, tzn. zjišťování zdravotního stavu při příjmu nových osob a monitorování změn u osob již ubytovaných. Připravují se na úkony jako je měření tělesné teploty a podávání základních léků. V případě vážnějších zdravotních potíží bude zajištěna pomoc profesionálů z nemocnice,“ uvedl děkan Jiří Manďák.