Městský park v hradeckých Lipkách vznikl ve třicátých letech minulého století. Vzhledem k jeho současnému stavu vedení radnice připravuje revitalizaci této veřejné zelené plochy nacházející se v městské památkové zóně mezi Sborem kněze Ambrože a druhým městským okruhem.

Rada města rozhodla o zadání studie, která nastaví celkovou koncepci a postupy zásahů do území. Výsledkem bude obnova porostů a alejí, úprava zpevněných a pobytových ploch, osvětlení a vybavení mobiliářem.