Stotisícový Hradec Králové už má mnoho let zaveden svoz rostlinné biomasy prostřednictvím hnědých popelnic. Systém město začalo budovat před 11 lety a postupně se do něj zapojilo asi 8000 domácností. Služba je pro občany zdarma.

„Lidé také mohou rostlinný bioodpad po celý rok zdarma odevzdat na některém ze čtyř sběrných dvorů," řekl ředitel Hradeckých služeb Radek Sokol.

Ročně podle něj lidé odevzdají prostřednictvím nádoby a sběrných dvorů skoro 4000 tun biomasy, která končí v kompostárně. Kompost se využívá následně při sázení stromů či zeleně ve městě.

Podobně jako Hradec Králové vyřešila problém s bioodpady už před lety také většina dalších měst.

Naopak malé vesnice jsou na tom však s rozhodováním, jak zákonu vyhovět, mnohem hůř. Většina místních totiž využívá vlastní komposty.

Kriticky se k nové vyhlášce staví třeba starosta Lužan na Jičínsku Martin Mitlöhner. „Pro malé obce je to naprosto nelogické, každý tu má svůj kompost. Třídit bioodpad je nesmysl," řekl. Lužanští mohou využívat služeb sběrného dvora v Mlázovicích, v případě zájmu by obec separaci bioodpadu řešila kontejnerem. Nákup kompostérů obec odmítla.

Obce si mohou zvolit, jak bude sběrná síť vypadat. Lidé mohou dávat bioodpad do hnědých popelnic, sbírat do pytlů nebo ho odnést do sběrného dvora. V případě bioodpadu je možné i zpracování v bioplynových stanicích či obecních a komunitních kompostárnách. Kolik má takových míst v obci fungovat, určeno není. Pravidla se nově upravují proto, aby se celkově snížilo množství odpadu na skládkách.

Holovousy s více než 500 obyvateli zatím o způsobu třídění bioodpadu nerozhodly. „Pro malé obce to je problém. Lidé na vesnici biodpad většinou sami likvidují na vlastním kompostu. Bude složité je naučit, že to bude jinak. Bude to také znamenat náklady navíc," řekla starostka Zlatuše Brádlová.  Obec by si podle ní mohla objednat u svozové firmy kontejner nebo svozové nádoby na bioodpad. „Budeme jednat i se sousedními Hořicemi," dodala starostka. Hořice totiž disponují od roku 2010 novou kompostárnou a předloni otevřeným sběrným dvorem.