„Zatím se na linku dovolalo něco málo přes 150 volajících. Nejčastěji se jedná o seniory, kteří potřebují zprostředkovat pomoc s nákupem potravin nebo donáškou léků. Toto se zatím úspěšně daří koordinovat, jelikož pracovníci sociálního odboru, kteří linky obsluhují, jsou v intenzivním kontaktu s pečovatelskými službami a také dobrovolníky, a jsou schopni tuto službu zajistit. Poměrně hodně dotazů je také v souvislosti s nařízením vlády mít zakryté dýchací cesty ve veřejných prostorách. Senioři volají s prosbami o zajištění roušek, většinou se jedná o takové případy, kdy se bojí vycházet ven a nebo nejsou schopni si například roušku ušít,“ shrnuje dotazy primátor města Alexandr Hrabálek.

Vzhledem k vysoké poptávce roušek pro seniory, kteří si je nemohou obstarat sami, byl vytvořen seznam lidí, kterým bude město roušky distribuovat. Na linkách jsou také evidovány dotazy ohledně otevírací doby pro seniory v obchodech s potravinami.

„Došlo k nedorozumění ohledně otevírací doby. Senioři mohou navštěvovat obchody i v běžném provozu, ale podle nařízení vlády budou v obchodech mezi 7. a 9. hodinou jen sami, lidé pod věkovou hranicí 65 let mají během těchto dvou hodin do obchodů zákaz vstupu,“ vysvětluje primátor.

Kontakty na magistrátní linky pomoci: 607 042 086, 607 041 577, 607 042 219.