„Vzhledem k vývoji situace dochází postupně ke zkvalitňování výroby ochranných pomůcek. Pomyslně jsme se tak připojili k dalším, kteří se dali do 3D tisku vlastních štítů. Jako zázemí jsme vybrali Základní školu J. Gočára, kam jsme přesunuli šest poloprofesionálních tiskáren. Kompletaci štítů zajišťují pracovníci magistrátu jak na základní škole, tak přímo na radnici,“ říká Martin Hanousek, náměstek primátora pro oblast školství a sociálních věcí.

Zásilka štítů by měla putovat především zaměstnancům v pečovatelských službách.

„V plánu je zatím vyrobit tři až čtyři stovky ochranných štítů. Potřebujeme jimi zabezpečit pracovníky ze sociální oblasti, už teď víme, že minimálně 150 kusů bude potřeba dodat místním poskytovatelům sociálních služeb,“ doplňuje náměstek Hanousek.