Muzeum momentálně ruší dvě naplánované události: v pátek 13. března "Schola cantus gregoriani" a v úterý 17. března „Zajímavé nálezy hub z Orlických hor."

Rozhodnutí ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové:

Dne 10. 3. 2020 bylo vydáno Rozhodnutí ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové k problematice šíření koronaviru a opatření z něj plynoucí: Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN, se s účinností od 11. 3. 2020 zavádí pro návštěvníky zvýšená hygienická opatření, dále bude omezen vstup pro větší počet návštěvníků. Provoz muzea však zůstává nadále N E P Ř E R U Š E N !!!

Dne 13. 3. 2020 se RUŠÍ plánovaná přednáška s koncertem "Schola cantus gregoriani."
Dne 17. 3. 2020 se RUŠÍ plánovaná přednáška „Zajímavé nálezy hub z Orlických hor."

Děkujeme za pochopení a o dalším vývoji Vás budeme informovat!