Jedinečné technické dílo

„První část výstavy je věnována tomu, co stavbě předcházelo. Připomíná politickou a ekonomickou situaci města a život běžných obyvatel," popisuje muzejní pracovník Radek Bláha a dodává, že Hradec patřil v 18. století mezi nejdůležitější opěrné body monarchie, což byl jeden z důvodů vybudování opevnění. Tím dalších byly opakované vpády pruské armády.

„Pevnost na svou dobu představovala jedinečné technické a stavební dílo. Přípravné práce zabraly velmi dlouhou dobu a vyžádaly si značné terénní úpravy okolí, kvůli nimž město přišlo o veškerá předměstí. Ta byla zbořena a z původní zástavby zůstalo pouze jádro města. Obyvatelé se museli vystěhovat do nově založených obcí Nového Hradce, Kuklen a Pouchova," dodává Bláha.

Pevnost změnila Hradec k nepoznání

V roce 1774 byly ještě typické hradby ve tvaru mnohacípé hvězdy tvořeny hliněnými valy a příkopy. Ovšem ukázalo se, že stavbu bude třeba vylepšit. Stavbaři proto přistoupili k následnému vyzdění. „Kromě opevnění byly vystavěny i další vojenské objekty, což podstatně změnilo tvář Hradce Králové a okolí a předurčilo jeho budoucí podobu. A nejen po vizuální stránce," připomíná pracovník východočeského muzea.

Karel Josef Biener z Bienenberka

Rozsáhlá výstava ukazuje i předměty a historické měřické pomůcky, se kterými tehdejší stavbaři pracovali. Život v 18. století ve východních Čechách ale přibližují nejen dochované předměty, historické nákresy města, ale i postava Karla Josefa Bienera z Bienenberka. Jde o jednoho ze zakladatelů české archeologie a zároveň hlavního inženýra v počátcích budování pevnosti. O jeho životě se návštěvníci výstavy mohou dozvědět podrobnosti na připravených panelech.

„Přesto, že pevnost zanikla, zachovalo se velké množství pevnostních objektů a půdorysných stop. O některých z nich veřejnost dnes už ani třeba neví, že patřily k pevnosti" uzavírá Radek Bláha. Výstava potrvá až do 1. ledna 2017, zavítat na ni lze denně mimo pondělí.

Muzeum bude na bitvu vzpomínat celý rok
Muzeum si připomene i další výročí – 150 let od Bitvy u Hradce Králové. V plánu je hned několik akcí. Stěžejní jsou tři výstavy. První z nich se otevírá koncem února a nese název Život v pevnosti. Návštěvníkům přiblíží obyčejný život obyvatel Hradce. Ve stínu války je název další výstavy. Tato expozice se bude věnovat samotným válečným bojům. Poslední plánovanou výstavou jsou Ohlasy Prusko-rakouské války. Otevře se na konci září a přiblíží politické i sociální důsledky boje. V plánu je i řada dalších akcí vztahujících se k bitvě v roce 1866: Muzejní noc, dětských příměstský tábor, přednášky.