„Základem léčby těchto onemocnění jsou inhalačně podávané léky, kterých je v ČR mnoho typů se zcela rozdílnou inhalační technikou, která vyžaduje odlišný způsob vdechování léku. Některým pacientům je předepisováno i několik druhů inhalátorů s různými způsoby aplikace, což je pro mnoho pacientů složité a my jim chceme ukázat správný postup,“ uvedl vedoucí lékárník FN HK Jiří Kotlář.

Plicní klinika ve spolupráci s nemocniční lékárnou proto vytvořila sérii videí na základě systému edukace vyvinutém na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Edukační animovaná videa mohou zájemci najít na webu Plicní kliniky FN HK https://www.fnhk.cz/plic/aplikace-inhalacnich-leku-edukacni-videa/ceske-verze, kde jsou zveřejněna videa také v anglické verzi. Odkaz je umístěn i na webu nemocnice a lékárny.

Od 1. června začne navíc fungovat unikátní projekt Nemocniční lékárny FN HK, která ve spolupráci s Plicní klinikou nabídne kontrolu a nácvik inhalační techniky přímo při výdeji těchto léků v hlavní budově nemocniční lékárny.