„Podpořit chceme zájmové volnočasové aktivity, jako jsou zejména vzdělávací a znalostní projekty podporující jazykové, matematické a digitální vzdělávání dětí a mládeže, a také logické a matematické myšlení žáků,“ říká Martin Hanousek, náměstek primátora pro oblast školství.

V tomto dotačním programu byl schválen milion korun, kdy 600 tisíc je plánováno pro podporu aktivit škol a školských zařízení zřizovaných městem a 400 tisíc pro ostatní organizace, sdružení a spolky.

„Finance mohou uživatelé využít například na propagaci svých projektů, dopravu, stravování a ubytování dětí a mládeže, v případě soutěží pak k financování odměn nebo startovného. Žadatel smí v dotačním programu podat pouze jednu žádost,“ doplňuje Hanousek.

Další informace k dotačnímu programu naleznou žadatelé na webových stránkách města, stejně jako formulář žádosti.