Přítomný bude nejen současný biskup Jan Vokál, ale i Otčenáškům nástupce a nynější arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka.

V průběhu bohoslužby zazní v podání sboru Cantores Gradecenses bohatý hudební program, který se symbolicky vztahuje k životu Karla Otčenáška.

„Na počátku například zazní chorál v latinském jazyce jako připomínka jeho studií v Římě,na připomínku jeho řeckokatolických spoluvězňů, kterých si velmi vážil se objeví staroslověnský prvek v modlitbě Gospodi pomiluj, přátelství se sv. Janem Pavlem II. má připomenout píseň Kristus vítězí,“ uvedla předsedkyně spolku Saeculum Ludmila Žlábková.

„Mám-li být konkrétní, tak zazní například sekvence z Requiem W. A. Mozarta nebo Biblická píseň č. 2 Antonína Dvořáka či skladby Petra Ebena,“ prozradil dirigent a regenschori katedrály Josef Zadina.

Mše svatá začne v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové od 10 hodin. V přímém přenosu ji bude vysílat televize Noe. Věřící, kteří by se nevešli do povoleného počtu 100 lidí na mši, ji mohou zhlédnout v přenosu v kostele Nanebevzetí Panny Marie.