Zastupitelé budou do prázdnin rozhodovat o schválení dvaceti milionů korun, které posílí rozpočet městského dopravce. Vedle nákladů, které souvisí s růstem ceny nafty či odpisů, bude tato mimořádná dotace určena především na platy řidičů hradecké městské hromadné dopravy.

„Jsme si vědomi, že musí dojít k určitému dorovnání mezd našich řidičů v porovnání s konkurencí na trhu práce, abychom zajistili stabilitu personálu dopravního podniku. Budeme zastupitelům navrhovat navýšení příspěvku na mzdy o deset milionů na druhé pololetí tohoto roku,“ řekl primátor Zdeněk Fink. Průměrná hrubá mzda řidičů, dispečerů a dalších zaměstnanců, kteří zabezpečují provoz hradecké hromadné dopravy, by tak díky novému příspěvku města měla vzrůst zhruba o tři tisíce korun.

O mimořádné dotaci dopravnímu podniku na letošní rok budou rozhodovat zastupitelé města na svém jednání v červnu. „Její součástí bude dalších deset milionů, o které žádáme na úhradu předpokládané ztráty z důvodu zvýšení ceny nafty a odpisů,“ vysvětlil ředitel Dopravního podniku Zdeněk Abraham.

Nové vozy hradeckého dopravního podniku.
Dopravní podnik omlazuje svoji flotilu