Modernizace křižovatky Mileta, druhá etapa rekonstrukce ZUŠ Střezina, opravy městských základních škol či přípravy pro zdvoukolejnění železniční trati ve směru na Chlumec nad Cidlinou. To jsou největší investice, které v příštím roce chystá město Hradec Králové.

Návrh rozpočtu Hradce Králové pro rok 2024, který počítá s investicemi za téměř půl miliardy korun, v úterý doporučila městská rada ke schválení zastupitelstvu. Zastupitelé budou finanční plán města projednávat v příštím týdnu.

„V návrhu rozpočtu městští ekonomové předpokládají příjmy na úrovni 2,8 miliardy, výdaje jsou plánované ve výši něco přes tři miliardy korun. Na vyrovnání schodku 225 milionů korun pak počítáme s použitím prostředků naspořených v minulých letech společně s případným čerpáním přijatého úvěru,“ říká v tiskové zprávě Miroslav Hloušek, ekonomický náměstek primátorky Hradce Králové.

Nové odborné učebny, kabinety a zelená střecha pro venkovní výuku. Rekonstrukce pavilonu ZŠ Úprkova má být hotová o prázdninách.
Chybí toho dost. Hradecké základky by potřebovaly investice za víc než miliardu

Největší podíl příjmů města tvoří daně, které by se měly vyšplhat k částce 2,4 miliardy korun.

Na běžné výdaje města, tedy základní provoz města a jeho organizací, půjde více než 2,56 miliardy korun. Například technické služby města obdrží dle návrhu rozpočtu příspěvek 457 milionů korun. Zejména půjde o údržbu komunikací, veřejné osvětlení, městskou zeleň či údržbu školských a sportovních zařízení.

Město bude dotovat hromadnou dopravu částkou 380 milionů korun, základní a mateřské školy na svůj provoz obdrží téměř 164 milionů korun, 65 milionů korun město přispěje na sociální služby.

S částkou 330 milionů korun počítá hradecká radnice v příštím roce na provoz v oblasti kultury a sportu formou dotací či příspěvků městským organizacím. Za odpadové hospodářství město plánuje v příštím roce vydat více než 107 milionů korun.

Už v pátek dopoledne se v Hradci Králové otevřou vánoční trhy. Novinkou je umělé kluziště.
Trhy s kluzištěm v Hradci už rostou. Ceny občerstvení nemají být přemrštěné

„U kapitálových výdajů počítáme s výdaji 499 milionů korun. Jen na rekonstrukci křižovatky Mileta počítáme v roce 2024 se 110 miliony korun, dalších 165 milionů bude alokováno ve výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026. Téměř 150 milionů půjde v příštím roce na rekonstrukce škol, v roce 2025 by to mělo být dokonce 270 milionů,“ doplňuje náměstek primátorky Miroslav Hloušek.

Podle informací v tiskové zprávě by mělo město do konce roku 2024 dočerpat přijatý úvěr ve výši 400 milionů korun. Tím by hodnota celkového zadlužení města měla dosáhnout výše 791 milionů korun.

Dluhový ukazatel, který posuzuje rozpočtovou odpovědnost samosprávy, uvádí, že za „zdravé a udržitelné“ financování se považuje pouze takové, pokud výše dluhu nepřekročí 60 procent průměrných příjmů za poslední čtyři roky. Návrh rozpočtu města Hradce Králové pro rok 2024 však předpokládá, že hodnota tohoto podílu bude na konci roku dosahovat maximálně hodnoty 29 procent.

S využitím tiskové zprávy

Nepřehlédněte: Prezident mluvil v Hradci Králové o potřebě regulovat populaci vlků

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth