Minulý týden se o založení louky postaraly Technické služby Hradec Králové a navazují tak na úspěšný testovací projekt v ulici Na Potoce.

„Pro výsev bylo zvoleno osivo kopretinové louky. Právě kopretina je u veřejnosti velmi oblíbená, ale vedle nejhojněji zastoupených semen kopretiny bílé osivo obsahuje i karmínově kvetoucí jetel inkarnát, krvavec menší, zářivě žlutě kvetoucí štírovník růžkatý, dva druhy chrp, silenky či růžový vičenec ligrus,“ představuje část rostlin náměstek ředitele technických služeb Daniel Jeřábek.

Ilustrační foto.
Krajské město chystá balíček pomoci