Společný projekt města a univerzity, který v těchto dnech dostává konkrétní podobu, by se měl stát ukázkou nového přístupu k péči o městskou zeleň.

S nápadem přišel náměstek hradeckého primátora pro životní prostředí Martin Hanousek (Změna pro Hradec a Zelení): "Na Šimkových sadech bychom si rádi vyzkoušeli nový způsob péče o městské i příměstské parky a zelené plochy, ke kterému nás vede změna klimatu. Do studentů vkládáme naději jako do generace, která se tímto tématem intenzivně zabývá a přijde s novými myšlenkami."

Demontáž cyklověže u nádraží v Hradci Králové.
FOTO: Vzniknou v Hradci další cyklověže?

"Snahy o změnu péče o tyto plochy směřují nejen ke zlepšení stavu extrémně vysychajících trávníků v průběhu léta, ale i k podpoře jejich bohatosti na živé organismy, navrácení života do těchto ploch v podobě větší druhové i barevné pestrosti rostlin i živočichů, kteří v tomto prostředí prosperují," upřesňuje ambice projektu odborná asistentka na katedře biologie Přírodovědecké fakulty UHK Romana Prausová." Šimkovy sady jako modelové území byly vybrány především proto, že tady je dostatek vzájemně odlišných travnatých ploch. V současné době se o ni pečuje pomocí mechanizace, pokosená hmota se zpravidla mulčuje. Pokud se budou plochy diferencovat a budou se způsobem péče lišit, dojde k jejich rozrůznění i z hlediska jejich druhové skladby, hustoty porostů, odolnosti vůči suchu. Právě v tom by mohla být užitečná vhodně zvolená bakalářská nebo diplomová práce, v rámci které by studenti změny na plochách sledovali a vyhodnocovali," dodává Romana Prausová.

Městská zeleň v rukou ochránců přírody

Pokud se pilotní projekt společné péče o městskou zeleň na osmnácti hektarech Šimkových sadů osvědčí, O městskou zeleň v Hradci Králové by mohly v budoucnu společně pečovat nejen technické služby města, ale i ochránci přírody nebo botanici a biologové z hradecké Univerzity ideální metody péče o trávníky, stromy i drobné živočichy.
Pokud se projekt osvědčí, mohli by se studenti přírodovědy podílet také na péči o další veřejnou zeleň ve městě, vytváření kvetoucích luk na sídlištích nebo návrhu na výsadbu nových stromových ploch na Benešově třídě.

Vánoční výzdoba města Hradec Králové.
Hradec rozsvítí vánoční strom v neděli 1. prosince

Šimkovy sady
Největší hradecký lesopark o rozloze 18 hektarů vznikl ve 30. letech minulého století podle návrhu architekta Josefa Gočára. Park, který v roce 2013 prošel komplexní obnovou, je oblíbeným místem procházek a setkávání Hradečanů.

Nachází se tady rybníčky s lávkami nad hladinou, zahradní restaurace, dětská hřiště, venkovní gril či bylinková zahrádka. Jižní část parku tvoří mohutné pevnostní valy, které jsou jedněmi z mála dochovaných pozůstatků pevnostního města

Šimkovy sady nesou své jméno podle odbojáře Karla Šimka, který zde byl v dubnu roku 1945 zastřelen nacisty.