Do novinek bude investováno více než osm milionů korun, kdy polovinu z toho zaplatí město a další polovinu si školy plánují hradit ze svých fondů. Finance ve výši dvou milionů pro ZŠ SNP, ZŠ Štefcova, ZŠ Pouchov, ZŠ J. Gočára, ZŠ Sever a ZŠ Mandysova schválili na svém zasedání zastupitelé města.

„V letošním roce jsme rozpočet školství posílili o patnáct milionů korun, které jdou přímo školám a školským zařízením. Z toho jsme deset milionů rozdělili do provozních výdajů škol podle počtu žáků a čtyři miliony určili na obnovu gastro vybavení ve školních jídelnách. Z tohoto fondu již byla na jaře schválena obměna vybavení školních jídelen v ZŠ Bezručova a ZŠ Milady Horákové ve výši 1,2 milionu korun,“ říká náměstek primátora pro oblast školství Martin Hanousek.

Finance pro ZŠ SNP, ZŠ Štefcova, ZŠ Pouchov, ZŠ J. Gočára, ZŠ Sever a ZŠ Mandysova ve výši více než dva miliony korun schválili na svém zasedání zastupitelé města. „Většina těchto škol zahájí obnovu vybavení školních jídelen teď o prázdninách. Školám přispějeme především na pořízení moderních konvektomatů, multifunkčních pánví a dalšího vybavení,“ doplňuje Hanousek.