Od loňského roku se v jedné z největších sportovních hal v České republice, hradecké Slavii, prohánějí sportovci po zcela nové palubovce. Kvůli problémům s vazníky je však možné, že se na podzim hala uzavře.

„Ano, tato možnost zde opravdu hrozí. Na to, že tu můžou být problémy s vazníky nás upozornil jeden z architektů stavby při začátku přípravy opravy střechy. Teď žádáme město o pomoc,“ uvedl zástupce TJ Slavia Kamil Podroužek a dodal, že právě oprava střechy je nyní středobodem jednání mezi tělovýchovnou jednotou a městem Hradcem Králové.

Pomůže město?

To nejenom v loňském roce zainvestovalo jedenáct milionů do opravy palubky, ale již delší dobu uvažuje o převzetí celé haly pod svá křídla. Současné vedení má dokonce převod haly, která stojí vedle pozemků, které ji Slavia převedla do vlastnictví v roce 2006, i v programovém prohlášení.

To mělo být naplněno v polovině tohoto týdne, kdy se sešla valná hromada jednoty, aby projednala smlouvu o smlouvě budoucí, jež by znamenala začátek konce celého převodního příběhu. Všem však zamotala hlavu právě starost o střechu a bod byl z jednání stažen. Na jednání nepřišel ani zástupce města, aby vše osvětlil. „To je mi docela líto, ale paní náměstkyně Pourová se nám zpětně omluvila s tím, že nám nechává větší prostor pro dořešení všech bodů možného převodu. Na jednání však došel zástupce Technických služeb, které by mohly po případném převodu halu spravovat, “ uvedl předseda hradecké Slavie Jakub Lejsek a dodal, že kvůli problémům s opravou střechy nejsou doposud vyřešeny všechny nesnáze ve vztahu s ministerstvem školství.

To totiž na opravu poslalo v loňském roce několik milionů korun. Kvůli problémům s výběrem zhotovitele však Slavia opravila jen část střechy a část dotace musela vrátit. „Když jsme věděli, že to nestihneme, požádali jsme město o pomoc. To nám nejdříve přislíbilo necelých dvacet milionů korun, ale tato částka se pak umenšila na tři miliony, které by měly být využity na nejdůležitější opravy střechy a právě na kontrolu vazníků. My si sice myslíme, že jsou v pořádku, ale když se řádně neprozkoumá jejich stav a nebudeme na to mít razítko, nemůžeme si dovolit halu v září otevřít, “ dodal Jakub Lejsek.

Špatné pořadí oprav

Podle města by však revize vazníků za 1,1 milionů korun poškodila drahou palubovku. „O převod haly máme stále enormní zájem. Problém však je, že nejdříve byla renovována palubovka a poté se teprve přišlo na to, že je vadná střecha. Ze strany vlastníka to byl neuvážený krok. Už jsme však našli firmu, která může vazníky zkontrolovat, ale nemá se k nim jak dostat,“ informoval hradecký primátor Alexandr Hrabálek. Podle Jakuba Lejska však nešlo práce zaměnit: „Před dvěma lety, kdy nám město schválilo jedenáctimilionovou dotaci, byla palubovka v mnohem horším stavu než střecha. Museli jsme zvolit její výměnu, protože v jiném případě bychom halu nejspíš museli zavřít. Problém však je i v tom, že městem nalezená firma umí pouze diagnostiku betonových vazníků, ale neumí posoudit ocelovou část.“

I podle náměstkyně primátora Věry Pourové dále trvá snaha města dostat sportoviště do správy Hradce Králové. „Ale chápu, že pro TJ Slavii není jednoduché se vzdát tak velkého majetku. Není to však jen o smlouvě a vaznících. Těch problémů je tam více. Tělovýchovná jednota si musí vyřešit jak věci z minulosti, tak i z přítomnosti. Tedy problémy kolem dotací z MŠMT. Pokud se vše podaří Slavii dojednat a MŠMT bude trvat na udržitelnosti, tak nejsem proti smlouvě o smlouvě budoucí. V případě, že ministerstvo přistoupí na to, že město může na provozu haly participovat, může se podepsat i smlouva. Ale tyto problémy se nejdříve opravdu musí vyřešit,“ uvedla náměstkyně a dodala, že město současně s oddílem TJ Slavia řeší opravu střechy tak, aby nedošlo ke zbytečné časové prodlevě. „Je potřeba provést diagnostiku vazníků i dalších konstrukčních prvků haly, opravu elektroinstalace, vzduchotechniky a následně upravit projektovou dokumentaci. Jen náklady na tyto přípravné, projektové a další nezbytné práce odhadujeme na tři miliony korun,“ dodala náměstkyně Pourová, která v pondělí požádá zastupitele o to, aby vedení města mělo dál mandát v jednání pokračovat a hledat konkrétní řešení: „Nabízí se různé formy nabytí, jako dar nebo koupě za symbolickou korunu.

Vzhledem k tomu, že oddíl využívá dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je třeba také prověřit, zda změna vlastníka haly neohrozí jejich čerpání nebo dokonce, zda je oddíl nebude muset vrátit. V každém případě je nutné se v jejich důsledku zabývat udržitelností, která ovlivní způsob převodu haly.“