K zemi postupně postupně půjde 56 topolů, 13 vrb a také po jedné olši, javoru a akátu. Práce by měly být hotové do konce ledna. Stromy jsou součástí porostní skupiny téměř 1200 stromů. K odstranění byly vybrány nejstarší a nejnebezpečnější z nich, které by mohly ohrozit kolemjdoucí i návštěvníky stadionu.

Ke kácení bylo vydáno kladné rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody i památkové péče. Práce předcházejí celkovou revitalizaci zeleně v daném prostu, kterou lze očekávat v návaznosti na rekonstrukci Malšovického stadionu.

Věnujte v lednu hodinu času sčítání opeřenců.
Sčítání ptáků: Zopakuje se loňské finále mezi koňadrou a vrabcem polním?