Josef Gočár byl modernista a vizionář, který dokázal zrealizovat mnohé ze svých snů, a to navzdory přetrvávajícím tradicím a konzervativnímu chápání celku architektury. Jeho velkorysé architektonické realizace a nadčasové urbanistické koncepce se dodnes těší obdivu odborné i laické veřejnosti. Gočárův vliv na podobu Hradce Králové je dobře patrný i dnes. Vždyť především díky němu se město může honosit přízviskem „Salon republiky“.

Přednáší Veronika Středová, docentka na FF UHK.