Jedná se o pruhovou seč, kterou provedly Technické služby Hradec Králové.

Ponechání neposekaných pásů pomůže biodiverzitě, tedy ochraně hmyzu i některých rostlin.

Neposekané pásy trávy slouží k ochraně hmyzu i rostlin.Zdroj: Facebook/ Martin Hanousek