„Naším cílem je umět rychle a efektivně najít na velké ploše stromy ohrožené tzv. dusíkatým stresem, tedy přebytkem nebo nedostatkem dusíku, který by jim zabránil ve správném růstu a vývoji plodů,“ popisuje Jan Šlégr, který celý výzkum financovaný Technologickou agenturou ČR vede.

Vědci k úkonu využijí obrazy nasnímané různými druhy kamer: multispektrálními, monospektrálními, případně fotodiodami, které se umístí na drony: „Listy stromů budeme laserovými paprsky ostřelovat a na základě vlnové délky zachycené kamerou se vytvoří obraz k další analýze,“ vysvětluje Šlégr.

Autory postavičky nového maskota hradeckého muzea jsou královéhradečtí výtvarníci a animátoři Jaromír Štejnar a Michal Široký, tvůrci Medvěda Wrr.
Hradecké muzeum vydalo své tajemství. Objevilo pavouka, který vedl ruku Kotěrovi

Sesbírané obrazy poté podrobí dalšímu zkoumání a vyvinou algoritmy, které v závislosti na typu kamery vyhodnotí stav rostliny. Ze získaných dat je pak možné třeba monitorovat výnos a vývoj plodů či zda má rostlina dostatek vody.

Vědci musí také navrhnout nové způsoby, jak umístit na drony lasery a kamery. „V současnosti pracujeme na prvních prototypech. V úplných začátcích experimentu se ale budeme držet doslova při zemi - než otestujeme pomocí dronů jabloně, vyzkoušíme kamery nejprve na jahodnících,“ uzavírá Jan Šlégr.

První školní den na Královéhradecku.
Do škol v Hradci se hlásí tisíc prvňáčků