František Vaníček chce navázat na své dosavadní úsilí. „Je třeba dále vyvíjet iniciativu pro zlepšování podmínek profesní přípravy budoucích učitelů. Je nezbytné i nadále zvyšovat prestiž pedagogických fakult a získávat podporu ministerstva školství i Univerzity Hradec Králové,“ uvedl.