Za normálních okolností se u příležitosti výročí Dne založení samostatného československého státu se v Hradci Králové konalo v minulých letech slavnostní předávání medailí města. Vzhledem k protiepidemickým opatřením však v tomto roce musel být slavnostní program zrušen. „Na první místě je zdraví, tak to vždycky bylo. Proto ačkoliv bychom si přáli slavnostní předávání medailí spolu s koncertem hradecké filharmonie uspořádat opět tradičním způsobem, tak jsme jej z důvodu vládních nařízení museli odložit. Nyní hledáme náhradní termín, kdy by se mohlo konat důstojné předání medailí za účasti veřejnosti,“ říká primátor města Hradec Králové Alexandr Hrabálek (ODS).

Demolice dřevěnky na hradecké Střelnici.
FOTO: Do hradecké Dřevěnky se zakously buldozery

Město vybralo devět nominantů, kteří se výrazným způsobem zasadili o rozvoj nejen kultury, umění či vědy, ale také dalších oblastí veřejného a společenského života. Vzhledem k současné situaci způsobené koronavirem, patří mezi medailisty také osobnosti, které výrazným způsobem pomohly společnosti během jarní první vlny koronaviru. „V tomto případě bychom nejraději ocenili úplně všechny, kteří pomáhali. Týká se to lékařů, lékárníků, sester a ostatních zdravotnických profesí, také sociálních pracovníků a skautů, kteří dokonce za své činy a přínos společnosti medaili města před pár lety získali, a mnoha dalších,“ doplňuje primátor. Na budoucí předání medaile se od dnešního dne mohou těšit ředitelka MŠ Kamarád Marie Pražáková, zakladatelka první soukromé agentury domácí péče Hana Pekárková, vedoucí odboru krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové Josef Janura, bývalý tajemník magistrátu Vladimír Neškudla, ředitelka denního rehabilitačního stacionáře Miloslava Zídková, papežský prelát Josef Socha, umělecký fotograf Patrick Marek, jednatelka a prezidentka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová a jednatel a zakladatel společnosti STAKO Petr Kulda.