„Letos jsme prvně dali šanci zapojit se do projektu přijímačky nanečisto všem hradeckým základním školám. Blahopřeji ZŠ Úprkova, Bezručova a Svobodné Dvory k prvním třem místům. Současně přeji všem žákům a žákyním hradeckých škol, aby úspěšně zvládli reálné přijímací zkoušky,“ říká Martin Hanousek, náměstek primátora pro oblast školství. Obecně si žáci v přijímacích zkouškách nanečisto vedli lépe v českém jazyce. Například ale v Základní škole Úprkova, kde měli nejlepší výsledky, byli žáci lepší v matematice. Podrobné výsledky jsou k dispozici u ředitelů základních škol nebo na odboru školství na magistrátu města.

Řádné přijímací zkoušky na střední školy se měly původně v tomto roce konat 14. a 15 dubna, ale s ohledem na prodloužení nouzového stavu v zemi byly odloženy.

„Termíny jsou plně v režii ministerstva školství. Dá se ale předpokládat, že dříve než v červnu to nebude,“ dodává náměstek Hanousek.

Od května se otevřou některé školky i jesle.
Od května se v Hradci otevřou některé školky i jesle