Úpravy ocení cyklisté

„Cílem úprav je především dát řád tomuto prostoru, kde se kříží cyklostezky podél ulice Československé armády, od Hučáku, lávky přes Orlici a je tady navíc vstup do oblíbených Jiráskových sadů. Věříme, že se změnou dojde ke zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění prostředí,“ uvedl náměstek primátora Jiří Bláha. Součástí akce bude i oprava stezky, která vede parkem podél Jiráskových sadů a ústí do Křižíkovy ulice u vodní elektrárny Hučák.

„Dalším prvkem stavby je celková obnova zeleně, úprava stávajících chodníků a parkoviště, instalace nových odpočinkových prvků a cyklostojanů, nové osvětlení a obnovou projdou i okolní zelené plochy”, upřesnil informaci výkonný ředitel společnosti Sovis CZ Pavol Pecha. Součásti stavby bude i úprava stávajících parkovacích stání před hotelem Stadion. Zároveň se jedná o vstupní plochy před hlavním vchodem do zimního stadionu, kde dochází ke kumulaci lidí před a po sportovních a dalších společenských akcích. 

Součástí prací bude i odvodnění a úprava zpevněných ploch, nové povrchy, obnova dopravního značení, úprava veřejného osvětlení prostor před zimním stadionem, obnova stávajících inženýrských sítí a úpravy místních zelených ploch.

Připraví prostor pro cyklodům

“Typickým znakem Hradce Králové je, že se lidé po městě pohybují na jízdních kolech ve velkém, tudíž významným krokem je v tomto ohledu rozmístění stojanů pro bicykly, osvětlení prostoru, nové lavičky, odpadkové koše a další venkovní vybavení,” uvedl Pavol Pecha a dodal, že dělníci připraví i zázemí pro plánovanou stavbu cyklodomu - moderního a pohodlného systému uložení jízdních kol. Na celou investici chce město využít i dotace IROP v rámci ITI hradecko-pardubické aglomerace. „O tu můžeme požádat pouze u části nákladů, které jsou uznatelné z pohledu příslušné dotační výzvy, což je zhruba 4,5 milionu korun. Zbytek nákladů bude doplácet město,“ vysvětlila náměstkyně primátora Monika Štayrová.