Poslední na řadě byl květinový záhon nejblíže k Adalbertinu. Na tento záhon bylo celkem vysazeno 3500 kusů různých druhů letniček.