Lékaře, lékárníky, učitele, přírodovědce či odborníky v oblasti informatiky a managementu. Přesně takové absolventy „vypouští" každoročně do světa a především na trh práce východočeská metropole. Rok co rok o vysokoškolské studium v univerzitním městě usilují tisíce mladých lidí.

Výběr z oborů studia je tu totiž opravdu široký, kromě „domovské" Univerzity Hradec Králové (UHK) ve městě sídlí další tři vysoké školy. Brněnská Univerzita obrany (UO), pražská Univerzita Karlova (UK) a soukromá Metropolitní univerzita Praha (MUP).

Univerzita Hradec Králové láká studenty jako tradičně na čtyři fakulty a jeden ústav. Nejstarší česká Univerzita Karlova otevírá v Hradci dvě fakulty, moravská Univerzita obrany jednu a „Metropolitka" zase své středisko.

Kromě výběru školy a následně také oboru studia je pro studenty rovněž klíčové datum odeslání a zaplacení přihlášky, v případě jeho promeškání totiž sny o vysokoškolském titulu vezmou za své.  Většina fakult v Hradci má „uzávěrku" poslední den v únoru, vyjma Přírodovědecké fakulty UHK, která přihlášky přijímá do konce března. Co se termínu týče je nejbenevolentnější Metropolitní univerzita, která vypsala pět možných termínů přijímacího řízení, poslední možnost tam mají zájemci 23. září.

Michaela Zumrová