Hradecký magistrát znovu zamítl žádost společnosti Purum, aby březhradská čistírna odpadních vod mohla čistit odpady obsahující těžké kovy a nebezpečné chemikálie.

Rozhodnutí potěšilo odpůrce tohoto záměru, kteří varují, že čistírna by v případě havárie mohla zlikvidovat významné zdroje pitné vody na jih od města, které zásobují vodou na 200 000 obyvatel, a zničit opatovický písník. Kauza však nekončí, protože společnost Purum se může do patnácti dnů proti rozhodnutí úředníků odvolat. S odvoláním už v minulosti uspěla.

Hradecký stavební úřad rozhodnutí odůvodnil mimo jiné zastaralou kanalizací, která by z čistírny, umístěné v objektu bývalého masokombinátu Salma, měla odvádět odpadní vody do Labe. Společnost sice dala provést tlakové zkoušky, ale výsledek byl podle odborníků nevyhovující. „Žadatel i přesto považuje tuto kanalizaci za funkční a stále ji provozuje,“ konstatoval hradecký stavební úřad.

Na to, že kanalizace pocházející z 50. let minulého století, kterou chtěla čistírna využívat, je ve velmi špatném stavu, dlouho upozorňuje například starosta Opatovic nad Labem Pavel Kohout.

„Havarijní únik kontaminantu z objektu Salma nemusí být vůbec zpozorován ani zastižen monitorovacími vrty,“ uvedl před časem v odborném posudku znalec Zdeněk Herrmann.

Podle jeho modelu by měla případná havárie katastrofické důsledky, protože terén na jih od Salmy je propustný a zranitelný, takže šíření uniklých chemikálií by bylo velmi rychlé. Ty, které jsou stejně těžké nebo lehčí než voda, by zamořily písník. Těžší látky by jej podtekly a zasáhly Opatovice nad Labem, tamější elektrárnu, Čeperku a studnový systém VAK Pardubice.

Odstranění uniklých škodlivin by bylo nesmírně nákladné a časově náročné, varoval znalec.

Nechceme být popelnicí

„Domnívám se, že prostory (ČOV Březhrad) jsou pro likvidaci nebezpečných odpadů zcela nevhodné,“ sdělil Deníku náměstek primátora Martin Hanousek, který si byl čističku nedávno prohlédnout.

Připomněl, že na rizika zařízení upozorňují také stanoviska okolních obcí i Vodovodů a kanalizací Pardubice. „Jsme město bez těžkého průmyslu a nechci, abychom byli popelnicí republiky a likvidovaly se u nás nejtěžší průmyslové odpady,“ dodal náměstek Hanousek.

Ze strany hradeckého magistrátu to není první zamítnutí. Firma Purum, tehdy ještě pod názvem Bauxen, o povolení čistit nebezpečné odpady požádala už v roce 2014.

Nařčeni z podjatosti

Stavební úřad žádost zamítl, odvolací úřad však jeho rozhodnutí zrušil a vrátil mu věc k novému projednání. Navíc se úředníci města museli popasovat také s nařčením z podjatosti, které proti nim firma vznesla.

I když v novém projednání provozovatel čističky doplnil podklady, podle stavebního úřadu bylo doplnění nedostatečné, a proto řízení zastavil. I tentokrát Purum s odvoláním uspěl. V prosinci se tak na magistrátu uskutečnilo veřejné ústní jednání. Proti žádosti stálo zamítavé stanovisko městského odboru životního prostředí i ministerstva životního prostředí a také fakt, že záměr byl v rozporu s územním plánem.

Krajský úřad v minulosti město proti čističce nepodpořil. Například před třemi lety ČOV udělil integrované povolení k provozu. Povolení ovšem vzápětí zrušilo MŽP. Loni už krajský úřad firmě Purum vstříc nevyšel a neprodloužil jí povolení k vypouštění odpadních vod. Firma se odvolala k MŽP, ale ani tady neuspěla - ministerstvo letos v únoru její odvolání zamítlo.

Vyjádření Purum se Deníku ani po opakovaných dotazech nepodařilo získat.