Každý v dnešní době pomáhá jak může a město Hradec Králové se přirozeně připojí svými možnostmi. Odpuštění nájmů a vybraných poplatků je to první, čím můžeme co nejrychleji obyvatelům města a podnikatelům v našem městě jejich situaci ulehčit. Samozřejmě se to bude týkat těch, kteří museli své provozy uzavřít a po dobu platnosti vládních opatření,“ říká primátor Alexandr Hrabálek.

Ilustrační foto
Hradecko má nejvíce případů koronaviru v kraji. K dnešnímu dni je jich už 22

Ten zároveňdodal, že součástí programu Antivirus je celá řada opatření z oblasti rozpočtu města, poplatků, sociálních věcí, školství, kultury či zaměstnanosti.

Nájmy za užívání městských nemovitostí jsou plně v kompetenci rady města, jejich prominutí v uvedených případech je tedy platné od 27. března. Některá další opatření bude muset schvalovat zastupitelstvo.

Město chce vytvořit finanční rezervy

Rada města také zastupitelům doporučila prominout poplatky za užívání veřejného prostranství pro podnikatelské i nepodnikatelské účely po celý letošní rok, tedy zábory pro stavby, předzahrádky, kulturní, sportovní a další akce.

„Dále na nejbližším zasedání zastupitelstva chceme v rámci finančního vypořádání roku 2019 schválit vytvoření finanční rezervy ve výši 150 milionů korun, která by sloužila k překonání tohoto krizového období,“ doplnila primátora jeho náměstkyně Monika Štayrová.

Video z bezpečností kamery
VIDEO: Mladík koukal do telefonu a jen těsně unikl smrti. Málem ho smetl vlak

Podle ní bude město nadále podporovat sociální služby a sportovní činnosti dětí a mládeže a zároveň budou učiněna opatření směřující ke stabilizaci zaměstnanosti v rámci magistrátu města a městských organizací.

Město odpustí i platby za školky

„Zastupitelům předložíme návrhy, které budou směřovat k zajištění finanční stability městských kulturních organizací a společností, kterých se současná situace výrazně dotkla s ohledem na tržby ze vstupného. To se samozřejmě bude týkat i dalších společností, jako je dopravní podnik či správa nemovitostí.“

Součástí programu Antivirus jsou již rozhodnutí ředitelů městských školských zařízení prominout po dobu nouzového stavu platby za školkovné a za školní družinu.

Hradecká zpěvačka zpívá na podporu zdravotníků. Inspirovala se v Itálii.
Hradecká zpěvačka zpívá na podporu zdravotníků. Inspirovala se v Itálii

„Město je zřizovatelem jeslí Orlická v Hradci Králové. S ohledem na finanční úlevy, které byly poskytnuty rodičům dětí ze základních a mateřských škol, jsme se rozhodli zajistit odpuštění poplatků i v tomto případě.) Poplatek za jesličky se skládá ze tří částí, a to paušální částky dva a půl tisíce korun, pro obyvatele jsou to dva tisíce korun, dále pak denního poplatku padesát korun a stravné ve výši stravovací jednotky. To vše bude za měsíce duben a květen odpuštěno. Považuji to za vstřícný krok všem rodinám s dětmi, které vzhledem k situaci upřednostnili péči o děti v domácím prostředí,“ sděluje další z náměstků primátora Martin Hanousek.