O dotaci města požádaly desítky neziskových organizací, spolků a institucí, které se věnují aktivitám v sociálně zdravotní oblasti a rodinné politice. Dalších více než jeden a půl milionu z městského rozpočtu podpoří menší kulturní a volnočasové akce v prvním pololetí příštího roku. Město obdrželo více než devadesát žádostí o dotace z této oblasti za téměř devadesát milionů korun.

„Hodnotící komise žádosti posoudila v kontextu se schváleným komunitním plánem i koncepcemi sociální prevence a prorodinné politiky. Nakonec doporučila podpořit 86 projektů,“ uvedla Anna Maclová, náměstkyně primátora. Další desítky spolků a institucí dostanou od města dotaci v celkové výši 850 tisíc korun na menší projekty v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže v prvním pololetí příštího roku.

„Jde o podpory v řádu tisíců korun, často se jedná o příspěvek na pořádání jednorázových akcí,“ říká Milan Jaroš, náměstek primátora pro oblast školství. Další milion korun má město připravené na podporu projektů v druhé polovině roku 2018.