Pět kontejnerů na kov testovala radnice poslední dva roky. Odezva občanů byla kladná a tak teď přibude dalších 40. „Sedm jich bude na Moravském předměstí a pět v Malšovicích. V ostatních oblastech bude vždy minimálně jeden. Místa jsme vybírali ve spolupráci s komisemi místních samospráv,“ řekl náměstek primátora Jiří Bláha. Pořízení nových kontejnerů musí ještě schválit zastupitelstvo města na začátku října. „Poté budou zvony pro sběr kovových obalů a rovněž nádoby pro sběr jedlých olejů instalovány na zvolená stanoviště ihned po jejich dodání, což by mělo být do konce letošního roku,“ řekl ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek a dodal: „Do kontejnerů na kovy je možné ukládat především kovové obaly od nápojů a potravin a také další drobný kovový odpad. Nepatří tam znečištěné plechovky od barev nebo jiných nebezpečných látek včetně baterií a dalšího elektroodpadu.“

Na celém území Hradce budou kromě sběrných zvonů na kov rozmístěny také nádoby na jedlé oleje s obsahem 240 litrů. „Umístěné budou rovněž na městských separačních stáních a budou řádně a přehledně označeny. Do nádob na oleje je třeba vhazovat pouze jedlé oleje v pevně uzavřených PET lahvích. Skleněné obaly jsou pro tento účel nevhodné z důvodu jejich možného poškození při přepravě. Do nádob pro sběr jedlých olejů a tuků by se neměly lít oleje volně bez obalu nebo do nich vhazovat jiné odpady či nádoby s jiným než jedlým olejem. Pro ukládání motorových, hydraulických a jiných průmyslových olejů jsou určeny čtyři sběrné dvory v Hradci Králové,“ dodává Hušek. Sběr jedlých olejů bude prováděn v rámci služby za tříděný odpad se svozem minimálně jednou za tři měsíce.

Ilustrační fotografie.
Nastal nejvyšší čas na kominíka