Loděnici, která je na pravém břehu Orlice za sportovním areálem TJ Slavie a je majetkem města, doposud využívá vodácký oddíl TJ Sokol Hradec Králové. „Stav současného areálu je již zcela nevyhovující a nedostačuje ani kapacitně. Naším cílem je vybudovat nové prostory, které budou splňovat všechny požadavky na moderní zázemí pro tento typ sportu a současně potřeby provozovatele. S ním bude třeba přípravné práce konzultovat, aby nebyl stavebními pracemi narušen chod loděnice a zatěžováni nebyli ani lidé žijící v okolí,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek (ODS). Provoz areálu zůstane během stavebních prací nepřerušený díky tomu, že po dobu výstavby nové loděnice zůstane zachována ta stávající.

Základem nové loděnice je dvoupodlažní objekt s rozdělením na dvě části, a to zázemí loděnice a sklad lodí. Nová stavba bude provedena jako ocelová konstrukce izolovaná sendvičovou vatou a opláštěna dřevěným obkladem. „Celkové náklady zatím odhadujeme na částku kolem 30 milionů korun, finální cenu ale stanoví až výsledek výběrového řízení,“ dodává náměstek primátora pro oblast městských investic Jiří Bláha (ODS). Zadávací dokumentaci budou ještě příští týden projednávat na svém zasedání hradečtí zastupitelé. Pokud ji schválí, bude ihned vypsáno výběrové řízení, které proběhne ještě v letošním roce. Přípravné práce začnou po podpisu smlouvy a samotné stavební práce by pak mohly být zahájeny na přelomu jara a léta příštího roku.

Loděnice - HK - návrhZdroj: Archiv

Na stavbu nové kanoistické loděnice na Orlici město plánuje využít dotaci. „Koncem září jsme již podali žádost o dotaci do Národní sportovní agentury – výzva Regiony 2021, pokrýt by mohla až 70 procent způsobilých výdajů. Pokud by byla dotace schválená, může dosáhnout výše téměř 20 milionů korun, ale záleží také na skutečné, ve výběrovém řízení vysoutěžené, ceně stavby,“ dodává náměstkyně primátora pro oblast dotací Monika Štayrová (ANO).