„Rozhodli jsme o prodloužení lhůty, ve které je možné místní poplatky uhradit bez sankce, a to až o tři měsíce. Je to vlastně stejná situace jako v loňském roce, zavedli jsme opět další opatření, kterým můžeme lidem alespoň trochu v současném stavu ulehčit,“ říká náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky Monika Štayrová (ANO). Obyvatelé Hradce dostanou do svých schránek během jarních měsíců složenky se splatností do 25. dubna, jak je stanoveno ve vyhlášce města, uhradit je však mohou až do 15. července, a to bez jakýchkoliv sankcí. Stejné je to také u poplatků z pobytu, který se vztahuje na krátkodobě ubytované rekreanty a turisty.

„Stejně jako před rokem mohou občané Hradce využít několik způsobů plateb. Preferovat by však měli bezhotovostní převod, který je v době pandemie nejbezpečnější. Samozřejmě ale i nadále zůstává možnost uhradit složenku na poště nebo zaplatit na magistrátní pokladně,“ doplňuje náměstkyně Štayrová.

Roční poplatek za odpady činí 600 korun. U dětí od 6 do 14 let je výše poplatku poloviční, tedy 300 korun a stejná částka platí také pro poplatníky starší 70 let. Děti do 6 let jsou od poplatků osvobozeny. Sazba poplatků za psa za rok je 1200 korun v bytech, v rodinných domech pak 300 korun za jednoho psa. Za druhého a dalšího psa je to v bytě 1800 korun a 450 korun v rodinných domech. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí sazba poplatku 200 Kč. Oproštění od poplatku je také rozšířeno na osoby ZTP, dříve to platilo jen pro držitele průkazu ZTP/P.