„Jakmile jsme dotaci ve výši dvou milionů obdrželi, začali jsme s přípravou plánovaných projektů. Jejich smyslem je nejen poskytnout seniorům aktivní a zdravé stáří, ale také jim pomoci se zkvalitněním mezigenerační komunikace,“ uvedl Martin Hanousek, náměstek primátora pro oblast sociálních věcí.

Veřejný fitpark s workoutovými prvky by měl vzniknout do konce listopadu v areálu kempu Stříbrný rybník.

„Chceme zde vytvořit sedmnáct fitness prvků určených nejen pro seniory, kterými jsou například balanční kladina, nakloněný žebřík, hrazdy nebo lodní lano. K dispozici zde návštěvníkům budou také informační tabule. Nyní po schválení radou města bude třeba ještě vyřešit veškeré náležitosti spojené s podpisem smlouvy. Stavební práce na novém fitparku by měly být zahájeny po prázdninách,“ pokračoval náměstek Hanousek.