Na slavnostním posezení, které na jeho počest uspořádala královéhradecká 5. základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), jejímž je členem, byl vyznamenán křížem „Za zásluhy“, který mu osobně předal předseda ÚV ČSBS plukovník Jaroslav Vodička. Blahopřání k životnímu jubileu na slavnostním posezení přijal i od primátora města Zdeňka Finka.

Ladislav Havrišák se narodil na východním Slovensku a již od mládí si přál být vojákem. K naplnění svého snu si zvolil studium na Letecké škole v Bánské Bystrici, kam nastoupil v roce 1943. Po tříměsíčním výcviku byl přeřazen k jednotce parašutistů. Od prvních cvičných a bojových seskoků však uplynulo jen pár měsíců - a to už se v Bánské Bystrici stupňovalo napětí blížícího se povstání. Do Slovenského národního povstání se spolu s mnoha ostatními frekventanty školy zapojil v srpnu 1944. Později byl zajat a prošel tábory v Žilině, Osvětimi, v Guru a Hofu. Po osvobození se stal příslušníkem leteckého výcvikového střediska v Popradě, odkud byl v červnu 1946 propuštěn do civilního života. Do armády byl zpět povolán v roce 1949.   (pf)