Obálky budou nezvykle velké a objemné, proto magistrát doporučuje, aby si lidé své domovní schránky vyprázdnili. Uvolnění schránek je u těchto voleb velice důležité, obálky totiž obsahují 39 hlasovacích lístků. Do zaplněných schránek by proto nebylo možné hlasovací lístky vložit. Kromě vyprázdnění schránek by si občané měli zároveň zkontrolovat, zda mají schránky řádně označené jménem.

Kompletní sadu hlasovacích lístků voliči samozřejmě získají také přímo ve volebních místnostech, případně na ohlašovně magistrátu. Voliči, kteří nemohou volit ve svém volebním okrsku, mohou nejpozději do 22. května požádat o vydání voličských průkazů.