Samotná stavba vyjde Hradec na zhruba 115,7 milionu korun včetně DPH. Město se na stavbu snaží získat dotaci, která by mohla dosáhnout až do výše 45 milionů korun. „Žádáme o dotaci na novou výstavbu, tudíž můžeme finance uplatit na všechno, co se týká stavební části. Stejně tak bychom ji mohli čerpat na vnitřní vybavení, zdravotnické prostředky, technické a sociální vybavení,“ řekla náměstkyně primátora pro oblast dotací Monika Štayrová.

Fotbalový stadion v Hradci Králové - Malšovících. Kdy se fanoušci dočkají nové stavby?
Fotbal na novém stadionu? Na jaře 2023, věří na hradecké radnici

Dotační výzva, určena pro zařízení sociálních služeb poskytující sociální péči typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionář nebo právě odlehčovací služby poskytované pobytovou formou, byla vypsána začátkem března. Ukončení příjmu žádostí o dotaci je v druhé polovině června, pokud ji město získá, musí její přijetí ještě schválit rada města.