Město koupaliště otevřelo v roce 2010 a na stavbu si vzalo úvěr 360 milionů korun. Z něj Hradci Králové k 1. prosinci minulého roku zbývalo splatit 253 milionů korun.

Původní úvěr Hradci Králové v roce 2008 poskytla slovenská Všeobecná úverová banka, která tehdy byla jedinou bankou ochotnou městu půjčit peníze. Město oslovilo šest bank a jako vítěze vybralo Komerční banku.

Dnem konečné splatnosti úvěru i u nového poskytovatele zůstane 31. prosinec 2030, měnit se nebude ani splátkový kalendář.

Významnou změnou bude to, že Komerční banka již nebude požadovat areál koupaliště jako zástavu za úvěr, uvedla mluvčí magistrátu Magdalena Vlčková.

S přeúvěrováním město čekalo na nejvhodnější období. Podle mluvčí se městu podařilo vystihnout velmi dobrou dobu, kdy je trh přesycen penězi a banky vítají možnost uskutečnit nový obchod. „Tomu i odpovídá sazba, kterou bychom před rokem určitě nezískali," uvedla.

Od příštího roku město předpokládá postupné čerpání nového úvěru 160 milionů korun na rekonstrukci Základní umělecké školy Střezina. Úvěr městu poskytne Česká spořitelna. Hradec Králové v posledních letech úvěrové zatížení snižoval. K letošnímu 30. září dluh města činil 698 milionů korun, přičemž za bezpečný úvěrový rámec pro město je považována hranice jedné miliardy korun. Ještě na konci roku 2013 bylo město zatíženo dluhem 842 milionů korun.