Fotopasti, které na jaře letošního roku instalovala městská policice do problémových lokalit města, už přinesly první ovoce. Jedná se především o místa, kde se hromadí černé skládky. Kamery právě v minulých dnech zaznamenaly nákladní vůz hradecké společnosti, jak na Novém Hradci složil šest hromad stavebního odpadu.

„Strážníci vysledovali pomocí kamerového systému, že na místo přijíždí nákladní vůz a skládá stavební odpad. Původce tak chytili přímo při činu,“ vysvětluje ředitel městské policie Miroslav Hloušek. Dodává, že po květnové instalaci skrytých kamer v Hradci černých skládek citelně ubylo a do jisté míry byla jejich preventivní role splněna. Fotopasti strážníci podle potřeby umisťují i u sběrných dvorů, kde jsou občané stojící v řadě vozidel obtěžováni jinými, kteří jim náklad odpadu z vozíků rozebírají.

Podle Libora Raka, vedoucího oddělení ochrany přírody odboru životního prostředí magistrátu, může obec původci skládky uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun, podnikatelskému subjektu jeden milion korun.

„Záležitost je momentálně v řízení, jehož cílem je uvedení tohoto místa do původního stavu. Mohu potvrdit, že se jedná o stavební odpad a díky tomu, že kamery pomohly identifikovat původce při činu, zahájili jsme už nápravná opatření,“ upřesňuje Rak.

Strážníci mají zatím k dispozici tři sady fotopastí.